Rättvik – tal till allmogen

Del 11

16 december 1520

Gustav Eriksson talar på kyrkbacken i Rättvik. Illustration av Per Gyllenrör

När Gustav kommit till Rättvik börjar han tala öppet till traktens bönder. Vill de tåla kung Kristians tyranni och pålagor? Eller vill man resa sig och lasta av sig det danska oket?

Rättvikskarlarna säger sig vara villiga att göra motstånd mot danskväldet. Men man kan inte göra slag i saken innan man talat med de andra Dalasocknarna.

Beskedet är blandat för Gustavs del. Det positiva är att han anar att det finns en vilja till motstånd. Man avfärdar honom inte. Men han känner samtidigt böndernas tvekan – han kommer inte få med Rättvik ensamt. Han måste nu bege sig till nyckeln för hela Dalarna – hans sista chans – Mora. Och snön faller och det lider mot jul…