Mora ångrar sig

Del 16

31 december 1520

Mora kyrka och en skidlöpare på jakt efter Gustav Eriksson…

Medan Gustav Eriksson är på väg mot Norge anländer nya bud till Mora söderifrån med oroväckande nyheter. En Lasse Olsson bekräftar dels att blodbadet ägt rum i Stockholm. Men också att kung Kristian låtit resa galgar vid varenda länsmansgård i städerna han besökt på sin Eriksgata genom riket. I galgarna hängs nu många svenska män. Bönderna blir förfärade. Några gråter öppet. Kungen vill nu också ta ut en ny skatt till detta ändamål. Detta kan man inte acceptera. Men hur skulle man kunna resa sig mot tyrannen? Man har ju inte ens en anförare.

– Gud hjälpe oss att vi inte gjorde fel som körde iväg Gustav Eriksson…

– Va? Körde ni iväg Gustav Eriksson!? Se till att kalla tillbaka honom så snabbt ni kan! Ni kommer att behöva honom såvitt ni dalkarlar och alla Sveriges i innebyggare inte vill bli både fördärvade och utdödde!

Lasse Olssons uttalande kan ha räddat landet. Moras allmoge skickar nu sina snabbaste skidåkare – Engelbrekt från Morkarlby och Lars från Kättilbo – för att jaga ikapp Gustav Eriksson. Kör dag och natt tills ni finner honom!