Räddad av Tomt Margit i Utmelandsbyn

Del 12

19 december 1520

Gustaf Vasa och Tomt-Margit
Målning av Johan Fredrik Höckert 1860

När Gustav närmar sig Mora tar han in hos bonden Tomt Mats Larsson och hans hustru Tomt Margit i Utmelands by. Eftersom det är juletid håller Tomt Margit på att brygga julöl. Plötsligt ser hon hur danska spejare kommer ute på gården. Hon får snabbt upp källarluckan i golvet och Gustav klättrar ned i källaren. För att dölja luckan ställer hon ett av bryggkaren ovanpå. De knektar som tittar in anar aldrig att det finns en källare under huset och ger sig därför snart iväg igen. Ännu en dalkulla har räddat Gustav.

Målningen Gustav Vasa och Tomt Margit är den kanske mest klassiska av skildringarna av Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Den är gjord av Johan Fredrik Höckert 1860 efter beställning till Utmelandsmonumentet som uppfördes samma år på den källare där Gustav Vasa sades ha gömt sig.

Sägnen om Tomt Margit ingår dock inte i Peder Swarts krönika från 1500-talet (som vi mestadels följer) utan dyker upp först på 1700-talet. Därmed får nog denna händelse klassas som en legend. Men redan i Peder Swarts krönika framgår det att jakten på Gustav Eriksson vid den här tiden är igång. En fogde vid namn Nils Westgöte har skickats upp från Västerås med det enda målet att gripa eller döda Gustav Eriksson. Han lär redan ha anlänt till Mora…