Brödbaket i Isala

Del 8

8 december 1520

– Vad står du och gapar efter på främmande, liksom du aldrig sett folk förr! Packa dig ut på logen och tröska!

Gustav har vistats några dagar hos Sven Elfson och hans hustru i Isala när det enligt sägnen plötsligt dyker upp knektar som söker efter honom.

Värdparet finner sig snabbt och Elfssons hustru har sinnesnärvaro att behandla den framtida svenske kungen som en simpel dräng. Det berättas hur hon klappar till drängen över ryggen med bakspaden och hutar åt honom att inte stå och gapa efter främmande. På så sätt kan man avleda all misstänksamhet och knektarna försvinner.

Men Gustavs resa måste fortsätta. Hans mål är inte främst att hålla sig undan utan att hitta redlige män som vill kämpa mot kung Kristians tyranni. Gustavs mål är Siljansbygden och de orädda Rättviks- och Morakarlarna. Men hur kan han färdas utan att väcka uppmärksamhet från knektar och uppsyningsmän? Sven Elfsson har en plan och låter köra fram hösläden…