Talet till dalkarlarna i Mora

Del 14

25 december 1520

Gustav Erikssson talar till darlkarlarna i Mora i jultiden 1520
Skulptur av Anders Zorn

– Redlige dalmän! Om ni tänker tillbaka och förspörjer av gamle män om hurdant regemente de danske plägade föra här i Sverige, så har ni kanske hört hur fogden Jösse Eriksson brukade traktera er i kung Erik av Pommerns tid. Minns då hur ni slöt er samman som en man under Engelbrekt och kastade av er det danska oket! Nu råder samma regemente som förr! Ni har ju hört om vad som timat i Stockholm. Tyrannen har låtit avhugga den svenska adeln och flera biskopar! Så kommer det fortsätta under dansk överhöghet. Men om ni vill ha er egen självständighet som fria män och menar allvar med saken så vill jag med Guds hjälp stödja er och vara er hövitsman och hindra sådant fördärv som annars förestår er och hela riket, om man inte agerar i tid! Vill ni med mig stå upp för denna sak?

Det blir tyst på kyrkbacken i Mora. Sen kommer de spridda rösterna:

– Vad angår det oss vad som sker i Stockholm?

– Det kan inte va’ sant!

– Vi har lovat kung Kristian trohet!

– Vad är den där för en, Eriksson?

– Vi har haft nog med folkuppbåd. Nu får det va nog.

– Vi blir vid kung Kristian. Han har intet ont gjort oss.

– Ge dig av från Mora!

– Far här ifrån!

Vid det svaret inser Gustav att han inte har mer att hämta i Mora. Och Peder Swart skriver i sin krönika:

”Drogh så Götstaff iffra Mora och in j Westerdalarner.”

Publicerat den

Ensam mot Norge

Del 15

28 december 1520

Gustav Eriksson är på väg från Mora längs Västerdalälven mot Norge. Allt hopp om att vinna dalkarlarna för en revolt mot kung Kristian är ute. I Sverige är Gustav inte längre säker. Kanske kan han få en fristad i Norge under en tid. Vad som sedan går att göra har nog Gustav bara vaga föreställningar om vid denna tidpunkt. Förmodligen måste han gå i landsflykt. Kanske kan han ta sig till Lübeck? Hans framtidsutsikter är i alla händelser mörka. Kommer han ens att överleva nästa natt i ett ödetorp eller en snötäckt fäbod?

Här hade historien om Gustav Eriksson ha kunnat sluta. Hans öden hade i så fall inte känts till av eftervärlden. Vem bryr sig om en landsflyktig motståndsman från 1500-talet?

Men genom ett ett ödets nyck eller Guds försyn så kommer den fortsatta utvecklingen att spela Gustav i händerna på ett ganska remarkabelt sätt. En serie händelser inträffar nu som bit för bit för Gustav tillbaka i händelsernas centrum och sisådär två och ett halvt år senare gör honom till Sveriges kung.

Men det anar ingen den här mörka midvinterdagen i västerdalarna anno 1520…

Publicerat den

Mora ångrar sig

Del 16

31 december 1520

Mora kyrka och en skidlöpare på jakt efter Gustav Eriksson…

Medan Gustav Eriksson är på väg mot Norge anländer nya bud till Mora söderifrån med oroväckande nyheter. En Lasse Olsson bekräftar dels att blodbadet ägt rum i Stockholm. Men också att kung Kristian låtit resa galgar vid varenda länsmansgård i städerna han besökt på sin Eriksgata genom riket. I galgarna hängs nu många svenska män. Bönderna blir förfärade. Några gråter öppet. Kungen vill nu också ta ut en ny skatt till detta ändamål. Detta kan man inte acceptera. Men hur skulle man kunna resa sig mot tyrannen? Man har ju inte ens en anförare.

– Gud hjälpe oss att vi inte gjorde fel som körde iväg Gustav Eriksson…

– Va? Körde ni iväg Gustav Eriksson!? Se till att kalla tillbaka honom så snabbt ni kan! Ni kommer att behöva honom såvitt ni dalkarlar och alla Sveriges i innebyggare inte vill bli både fördärvade och utdödde!

Lasse Olssons uttalande kan ha räddat landet. Moras allmoge skickar nu sina snabbaste skidåkare – Engelbrekt från Morkarlby och Lars från Kättilbo – för att jaga ikapp Gustav Eriksson. Kör dag och natt tills ni finner honom!

Publicerat den